Du har valt exemplet (Du har inte valt biltyp för jämförelsen. Välj någon av ovanstående exempel!)
Bilen ägs i ditt svenska bolag:
[- INGEN BILTYP VALD -]
  1 mån 36 mån  
Sociala avgifter 0 0
Bilavgift 0 0
Fordonsskatt 0 0
Momskostnad 0 0
Summa: 0 0
Bolagets skattekostnad: 0 SEK
 
Förmånsbeskattning 0 0
Summa: 0 0
Privat skattekostnad: 0 SEK
 
Sammanlagd skattekostnad i Sverige: 0 SEK
Bilen ägs i ditt nya estniska bolag:
[- INGEN BILTYP VALD -]
  1 mån 36 mån  
Sociala avgifter 0 0
Bilavgift 0 0
Fordonsskatt 0 0
Momskostnad 0 0
Summa: 0 0
Bolagets skattekostnad: 0 SEK
 
Förmånsbeskattning 0 0
Summa: 0 0
Privat skattekostnad: 0 SEK
 
Sammanlagd skattekostnad i Estland: 0 SEK
 
Skattebesparing med estniskt bolag (36 mån)
Bolagets skattebesparing: 0
Privat skattebesparing: 0
Total besparing med estniskt bolag: 0 SEK
Copyright © 2008 www.mycompany.ee


Observera!
Beräkningen avser besparingen för en bil under en period på 36 månader.

Vid 2 st. bilar blir besparingen 0 SEK.
Vid 3 st. bilar blir besparingen 0 SEK.
Vid 4 st. bilar blir besparingen 0 SEK.
Vid 10 st. bilar blir besparingen 0 SEK.
osv...

 Jämförelsen tar inte hänsyn till följande:
  • Extrautrustning i Sverige, medför högre förmånsvärde samt större momsförlust.


  • Sociala avgifter på bränsleförmån i Sverige, då den privata körsträckan ej är lika för alla.
    (Bränsleförmånsbeskattning existerar ej i Estland eller med estniskt bolag)


  • Försäkringspremier, detta p.g.a var företaget är beläget och hur många mil som körs.


  • Biltullar ("Trängselskatt" i Stockholm) p.g.a var företaget är beläget och hur förmånsbilen används.
    (Estniska bilar betalar ej biltullar i Sverige då utlandsregistrerade fordon ej är avgiftspliktiga)
Därför blir besparingen i de flesta fall större än i exemplet ovan.