(Du har inte valt månadslön för jämförelsen. Välj något av ovanstående exempel!)
Inkomsten beskattas i Sverige:
[Ingen månadslön vald]
  1 år 3 år  
Bruttolön: 0 0
Summa: 0 0
Total bruttolön: 0
 
Inkomstskatt: 0 0
Summa: 0 0
Avgår i skatter: 0
 
Nettoinkomst i Sverige: 0
Inkomsten beskattas i Estland:
[Ingen månadslön vald]
  1 år 3 år  
Bruttolön: 0 0
Summa: 0 0
Total bruttolön: 0
 
Inkomstskatt: 0 0
Summa: 0 0
Avgår i skatter: 0
 
Nettoinkomst i Estland: 0
 
Skattebesparing med estnisk lön (3 år):
Ökning av nettolön med estniskt inkomst (alla belopp anges i SEK): 0
Copyright © 2005-2011 www.mycompany.ee