(Du har inte valt vinstnivå för jämförelsen. Välj någon av ovanstående exempel!)
Vinsten beskattas i svenskt bolag:
[Ingen vinstnivå vald]
  1 år 3 år  
Oskattad vinst: 0 0
Summa: 0 0
Total Oskattad vinst: 0
 
Bolagsskatt 28%: 0 0
Summa: 0 0
Avgår i skatter: 0
 
Vinst efter bolagsskatt i Sverige: 0
Vinsten beskattas i ditt nya estniska bolag:
[Ingen vinstnivå vald]
  1 år 3 år  
Oskattad vinst: 0 0
Summa: 0 0
Total Oskattad vinst: 0
 
Bolagsskatt 0%: 0 0
Summa: 0 0
Avgår i skatter: 0
 
Vinst efter bolagsskatt i Estland: 0
 
Skattebesparing med estniskt bolag (3 år)
Ökning av nettovinst med estniskt bolag (alla belopp anges i SEK): 0
Copyright © 2005-2011 www.mycompany.ee